Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2023
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Παλαμά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΥΑ Παλαμά ανακοινώνει ότι άρχισε η τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης Παλαμά με
νερό από τη Λίμνη – Δίκτυο Σμοκόβου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: να μην χρησιμοποιηθεί για πόση, πλύσιμο δοντιών και προσώπου, έως ότου
ελεγχθεί η ποιότητά του. Θα ακολουθήσει νεότερη επίσημη ανακοίνωση.
Παλαμάς 13/9/2023
Εκ μέρους της ΔΕΥΑ Παλαμά