Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας

Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης