Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιΐα Δήμου Παλαμά»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Αγροτική Οδοποιΐα Δήμου Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη - Τεύχος δημοπράτησης ( pdf)
  2. Προκήρυξη διαγωνισμού ( pdf)