Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Επαναληπτική δημοπρασία επανεκμίσθωσης δημοτικών αγρών στις Δημοτικές Ενότητες Παλαμά, Φύλλου και Σελλάνων, του Δήμου Παλαμά

  Ενημερωθείτε για τη διακήρυξη δημοπρασίας για την επανεκμίσθωση δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά, Σελλάνων και Φύλλου, του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: