Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιΐα Δ.Ε. Φύλλου»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αγροτική Οδοποιΐα Δ.Ε. Φύλλου» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: