Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ στα σχολεία, Δήμου Παλαμά»

   Ενημερωθείτε για την Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ στα σχολεία, Δήμου Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: