Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης ζημίας προς ΕΛΓΑ

   Ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία (καταληκτική ημερομηνία, δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας) υποβολής δήλωσης ζημίας που προκλήθηκε από την πλημμύρα της 12ης Ιανουαρίου 2022 ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: