Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης στο Συνοικισμό Κόρδας της Κοινότητας Μαραθέας του Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης στο Συνοικισμό Κόρδας της Κοινότητας Μαραθέας του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: