Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ιτέας»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ιτέας» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη - Μελέτη - ΕΕΕΣ - ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 2. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 3. Τεχνικές προδιαγραφές ( pdf)
 4. Τεχνική περιγραφή ( pdf)
 5. Προϋπολογισμός ( pdf)
 6. Τιμολόγιο - Γενικοί όροι ( pdf)
 7. Χρονοδιάγραμμα ( pdf)
 8. Ε.Σ. Υποχρεώσεων ( pdf)
 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ( pdf)
 10. ΕΕΕΣ - ESPD ( pdf)
 11. ΕΕΕΣ - ESPD ( zip - αποσυμπιέστε για το αρχείο XML)