Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες αναβάθμισης εκθεσιακού χώρου για την λειτουργία ως κέντρο αγροτικής κληρονομιάς»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες αναβάθμισης εκθεσιακού χώρου για την λειτουργία ως κέντρο αγροτικής κληρονομιάς» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη - Μελέτη - ΕΕΕΣ - ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 2. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 3. Τεχνικές προδιαγραφές ( pdf)
 4. Τεχνική περιγραφή ( pdf)
 5. Προϋπολογισμός ( pdf)
 6. Τιμολόγιο ( pdf)
 7. Χρονοδιάγραμμα ( pdf)
 8. Ε.Σ. Υποχρεώσεων ( pdf)
 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ( pdf)
 10. ΕΕΕΣ - ESPD ( pdf)
 11. ΕΕΕΣ - ESPD ( zip - αποσυμπιέστε για το αρχείο XML)
 12. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών ( pdf)
 13. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΠαράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών (ΚΗΜΔΗΣ) ( pdf)