Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 2. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 3. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ - ορθή επανάληψη ( pdf)
 4. Τεχνικές προδιαγραφές ( pdf)
 5. Τεχνική περιγραφή ( pdf)
 6. Προϋπολογισμός ( pdf)
 7. Τιμολόγιο ( pdf)
 8. Χρονοδιάγραμμα ( pdf)
 9. Ε.Σ. Υποχρεώσεων ( pdf)
 10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ( pdf)
 11. ΕΕΕΣ - ESPD ( pdf)
 12. ΕΕΕΣ - ESPD ( zip - αποσυμπιέστε για το αρχείο XML)