Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

ΕΛΓΑ - Ανακοίνωση για υποβολή αρχικών αιτήσεων χορήγησης ενισχύσεων

   Ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αρχικών αιτήσεων χορήγησης ενισχύσεων ανοίγοντας τη παρακάτω σχετική ανακοίνωση του ΕΛΓΑ: