Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της βεβαίωσης και είσπραξης δικαιώματος χρήσης δημοτικών γεφυροπλαστιγγών στην έδρα του Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της βεβαίωσης και είσπραξης δικαιώματος χρήσης δημοτικών γεφυροπλαστιγγών στην έδρα του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης (Ω0ΩΘΩΞΛ-6ΞΙ) ( pdf)