Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

   Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί λήψης απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

  1. Απόσπασμα τακτικής συνεδρίασης 188/2020 Ο.Ε. Δ. Παλαμά ( pdf)