Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - ΕΠΑ.Λ. Παλαμά»

   Eνημερωθείτε για τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - ΕΠΑ.Λ. Παλαμά», ανοίγοντας το παρακάτο σχετικό έγγραφο: