Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι

 

   Ενημερωθείτε για τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) με θέμα "Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι" ανοίγοντας τον παρακάτψ σύνδεσμο: