Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού (Μη.Μ.Ε.Δ) του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - ΕΠΑ.Λ. Παλαμά»

   Eνημερωθείτε για την πρόθεση του Δήμου Παλαμά να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - ΕΠΑ.Λ. Παλαμά», καθώς και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή του διαγωνισμού, κατεβάζοντας το σχετικό έγγραφο κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: