Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 31 Ιουλίου 2023
Δημοτικό Συμβούλιο

18η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου