Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουλίου 2023
Δημοτικό Συμβούλιο

16η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου