Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 11:59
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2018 09:42
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 08:38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 07:40
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 11:49
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 11:49
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 16:51
user

user

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 12:03

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 631

 

                                                                                                Παλαμάς      19  –  01  –  2018

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 23 – 01 – 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή Επωνυμίας στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των παρόχθιων αρδευτικών αντλιοστασίων του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 2226 / 217328 / 14 – 12 – 2017 Απόφαση του Σ.Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

3.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

4.-Απόδοση επιχορήγησης έτους 2018 στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  - Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

5.-Χρηματοδότηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης [ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.] Δήμου Παλαμά έτους 2018.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών - υπηρεσιών για το έτος 2018 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

7.-Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των τιμολογίων από τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2017.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

8.-Ένταξη του Δήμου Παλαμά στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., έγκριση καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής.

Εισηγητής Δήμαρχος

9.-Ακύρωση μη εξοφλημένων ενταλμάτων έτους 2017 και μεταφορά τους στη χρήση έτους 2018 προς πληρωμή.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

10.-Αποδοχή ή μη της παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά από το αξίωμα του Προέδρου και ορισμός νέου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας  

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση του κ. Γεωργίου Παπαμαργαρίτη του Ευαγγέλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

13.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα κ. Δημητρίου Παπαβαΐτση του Χαραλάμπους.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Αναστασίας Σπανούλη του Βησσαρίωνα.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου  

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Δέσποινας Κατσιαούνου του Κωνσταντίνου.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου  

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Αλεξάνδρας Τσίρα του Αποστόλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αλέξιου Πάτα του Δημητρίου.  

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Καραμήτρου του Βασιλείου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Τρουβά του Χρήστου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αριστοτέλη Ρουσούλη του Θωμά.  

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου  

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 586 / 18 – 01 – 2018 αίτησης του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου  

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2018  Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Λεύκης.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2018  Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Συκεώνας.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά εκτός της Έδρας του, στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες (Ν. 3852 / 2010 άρθρο 67 παρ.10).

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας  

26.-Έγκριση Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (από 4η / 2017 έως 28η / 2017).

 Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Αγίας Τριάδας

4.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου

5.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αστρίτσας

6.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Βλοχού

7.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Γοργοβιτών

8.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ιτέας

9.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Καλογριανών

10.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καλυβακίων

11.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Κοσκινά

12.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Λεύκης

13.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μαραθέας

14.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μάρκου

15.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

16.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ορφανών

17.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πεδινού

18.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πετρίνου

19.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Προαστίου

20.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Συκεώνας

21.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Φύλλου

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 11:59

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς :  11/01/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:  379

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

 1. Κο. ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ
 2. Κo. ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 3. Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
 4. Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
 5. Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ
 6. Κο. ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 17η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. 231/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 βάσει της αριθμ. Πρωτ. 2226/217328/14-12-2017 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. πρωτ. 335/10-01-2018 εντολής ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε δικήγόρο.
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 80/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2018 09:42

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς :  04/01/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:  103

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

 1. Κο. ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ
 2. Κo. ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 3. Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
 4. Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
 5. Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ
 6. Κο. ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 8η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016
 2. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για προμήθειες και υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 3. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σχετικά με την αριθμ. δικογράφου 88/2016 αγωγή, του Δημητρίου Αντ. Κομπορόζου, κατοίκου Παλαμά κατά του Δήμου Παλαμά.
 5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σχετικά με την αριθμ. δικογράφου 87/2016 αγωγή του Κωνσταντίνου Γ. Βαρβάρα, κατοίκου Μάρκου Καρδίτσας, κατά του Δήμου Παλαμά.
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σχετικά με την υπ’ αριθμ. κατάθεσης 92/2016 αγωγή (εκ πωλήσεως) του Ηλία Δημ. Πατούνη, κατοίκου Παλαμά κατά του Δήμου Παλαμά.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση εναπομεινάντων δημοτικών αγρών στις Δημοτικές Ενότητες Παλαμά – Φύλλου & Σελλάνων του Δήμου Παλαμά.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στις Τ.Κ. Καλυβακίων και Καλογραιανών του Δήμου Παλαμά.
 9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στην Τ.Κ. Καλυβακίων, της Δ.Ε. Παλαμά, του Δήμου Παλαμά.
 10. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6116.00 ποσού 7.000,00€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 11. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6111.01 ποσού 35.000,00€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 12. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6463.00 ποσού 5.000,00€ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 13. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6612.00 ποσού 9.975,18€ με τίτλο «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 14. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6654.01 ποσού 9.994,40€ με τίτλο «Φωτοτυπικό Υλικό – Τόνερ - Αναλώσιμα» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 15. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 30-6063.01 ποσού 4.598,87€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 16. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 30-6641.02 ποσού 4.740,52€ με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 17. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. 231/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. πρωτ. 92/3-1-2018 εντολής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο.
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. πρωτ. 93/3-1-2018 εντολής πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή.
Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 11:31

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17633

 

                                                                                                Παλαμάς      27  –  12  –  2017

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                 κ.…………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 31 – 12 – 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

Ανατροπή των δεσμευθέντων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2017

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Αγίας Τριάδας

4.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου

5.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αστρίτσας

6.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Βλοχού

7.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Γοργοβιτών

8.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ιτέας

9.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Καλογριανών

10.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καλυβακίων

11.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Κοσκινά

12.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Λεύκης

13.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μαραθέας

14.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μάρκου

15.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

16.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ορφανών

17.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πεδινού

18.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πετρίνου

19.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Προαστίου

20.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Συκεώνας

21.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Φύλλου

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 08:38

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς :  27/12/2017

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   17625 

 

                                                                                Προς:

                                                                 Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

 1. Κο. ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ
 2. Κo. ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 3. Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
 4. Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
 5. Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ
 6. Κο. ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής  Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 31η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Κυριακή  και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Ηλ. Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................