Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 11:59
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2018 09:42
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 08:38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 07:40
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 11:49
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 11:49
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 16:51
vasilis didaggelos

vasilis didaggelos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit justo a massa dapibus a vehicula tellus suscipit. Maecenas non elementum diam.
URL Ιστότοπου: http://smartaddons.com
Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 12:49

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

Παλαμάς, 12/12/2017                            

 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                              

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                                    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

"Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκοτόπων 2017"

Ο Δήμος Παλαμά ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν από τη Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε. Καρδίτσας, οι ονομαστικές καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2017.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Παλαμά, να προσέλθουν εντός δέκα (10) ημερών στο Δημαρχείο στον Παλαμά,  προκειμένου να λάβουν, ενυπόγραφα, γνώση και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής, τα οποία επέχουν θέση συμφωνητικού μίσθωσης.

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα που αναγράφεται στο έντυπο κατανομής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς και να προσκομίσουν αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καρδίτσας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 46, Τ.Κ. 431 32, Καρδίτσα, Τηλέφωνο: 2441355210, φαξ: 2441071550).

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2017, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2444350100.

                                                       

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 16:51

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς :  30/11/2017

                                                                 Αριθ. πρωτ.: 16508                    

 

                                                                                Προς:

                                                                 Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

 1. Κο. ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ
 2. Κo. ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 3. Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
 4. Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
 5. Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ
 6. Κο. ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής  Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 5η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Ηλ. Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου βοηθήματος- μέσου κατά της αριθμ. 176/2017 Διαταγής Πληρωμής.
 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπόθεση που αφορά στην επιστροφή τόκων και προσαυξήσεων από εκπρόθεσμη πληρωμή.
 3. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 20-7425.01 ποσού 250,00€ με τίτλο «Έκδοση Πιστοποιητικών Ανυψωτικής Ικανότητας Καλαθοφόρων Οχημάτων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6264.01 ποσού 1.174,80€ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΛΟΙΠΏΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.944,45€.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 08:26

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς :  23/11/2017

                                                                 Αριθ. πρωτ.: 15909                    

 

                                                                                Προς:

                                                                 Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

 1. Κο. ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ
 2. Κo. ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 3. Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
 4. Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
 5. Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ
 6. Κο. ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής  Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 28η  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Ηλ. Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Κατάρτισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την επανεκμίσθωση δημοτικών αγρών στις Τ.Κ. Καλυβακίων και Καλογριανών του Δήμου Παλαμά.
 2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 5. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6612.00 ποσού 4.121,76€ με τίτλο «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ. ΠΑΛΑΜΑ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 6. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 35-6692.02 ποσού 596,64€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΥΛΛΙΩΝ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων σε Τ.Κ. του Δήμου Παλαμά.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 122/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 05:32

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς :  05/10/2017

                                                                 Αριθ. πρωτ.: 12552

 

                                                                                Προς:

                                                                 Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

 1. Κο. ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ
 2. Κo. ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 3. Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
 4. Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
 5. Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ
 6. Κο. ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής  Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 11η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Ηλ. Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ. 12000/26-09-2017 ένστασης του Ράγια Χρήστου του Θωμά σχετικής με τη δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά-Φύλλου – Σελλάνων .
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ. 12001/26-09-2017 ένστασης του Μάτα Κωνσταντίνου του Χρήστου σχετικής με τη δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά-Φύλλου – Σελλάνων.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ. 12002/26-09-2017 ένστασης της Τσατσαρέλη Βαΐας του Ευαγγέλου σχετικής με τη δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά-Φύλλου – Σελλάνων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ. 12003/26-09-2017 ένστασης του Τέγα Απόστολου του Ευθυμίου σχετικής με τη δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά-Φύλλου – Σελλάνων.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ. 12166/28-09-2017 ένστασης του Παληκαρά Σοφοκλή του Θωμά σχετικής με τη δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά-Φύλλου – Σελλάνων.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ. 12284/02-10-2017 ένστασης του Μέμτσα Ευριπίδη του Γεωργίου σχετικής με τη δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά-Φύλλου – Σελλάνων.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ. 12524/05-10-2017 ένστασης του Κούτρα Ευαγγέλου του Σπυρίδωνα σχετικής με τη δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά-Φύλλου – Σελλάνων
 8. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 15-7331.04 ποσού 4.997,73€ με τίτλο «Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων γηπέδου Τ.Κ. προαστίου» προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 2ου πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ»

 

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 10:27

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς :  02/10/2017

                                                                 Αριθ. πρωτ.:  12319

 

                                                                                Προς:

                                                                 Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

 1. Κο. ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ
 2. Κo. ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 3. Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
 4. Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
 5. Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ
 6. Κο. ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής  Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 9η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Ηλ. Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ).
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 20-6279.01 ποσού 4.992,53€ με τίτλο «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. ΣΕΛΛΑΝΩΝ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 15-7135.02 ποσού 996,49€ με τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής» προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 5. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 15-6142.01 ποσού 1.860,00€ με τίτλο «Υπηρεσία για συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαφήμισης και προβολής των τουριστικών στοιχείων του Δήμου Παλαμά για το έτος 2017».
 6. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 25-7135.22 ποσού 26.306,08€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΥΣΗΣ Η ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ»
 7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του με ανοιχτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.988,60€.
 8. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του με ανοιχτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.306,08€.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................