Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 06:50
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 10:59
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:32
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 07:05
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:36
Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις (108)

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών

Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού

<<ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 27.824,22τ.μ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ
<ΜΑΚΡΥΒΟΥΝΙΑ> ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΛΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 

 

<<ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΜΊΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 

<<ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΖΩΩΝ)>>

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 09:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : 14/09/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   6867 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

  

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   


            1.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την απόδοση παρακρατηθέντων αποδοχών ή μη, σε υπάλληλο, ο οποίος τελούσε σε αργία.

            2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 41/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.       

            3.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης (πρόχειρου καταλύματος) στην Τ.Κ. Καλογριανών του Δήμου Παλαμά.

            4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

            5.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. δικογράφου 230/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

 

            6.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με αίτηση του Ν.3869/2010 «Ρύθμιση – απαλλαγή οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κι άλλες διατάξεις», του Μιλτιάδη Γκουσιάρη του Βασιλείου,                  κατοίκου Συκεώνας Καρδίτσας, κατά του Δήμου Παλαμά.

 

 

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018 07:45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : 16/08/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   6127  

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

(Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 21η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

      1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 07:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : 03/08/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   5931 

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 8η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

 

 

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου 

 

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 30-7135.13, ποσού 20.184,50€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

2.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 00-6733.02 ποσού 2.000,00€ με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 & 24 Ιουλίου 2018» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

3.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 25-6262.23, ποσού 4.993,62€ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΜΑ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

4.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 10-7135.12, ποσού 815,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

5.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 10-6265.01, ποσού 1.000,00€ με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Παλαμάς  10/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.18

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

 

Τηλ. :2444350108

FAX:2444350117

Πληρ.: Β.Τσιανάβα

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Σχολική Επιτροπή A/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Παλαμά προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  του 3ου  Δημοτικού Σχολείου  Παλαμά.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα  γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης  (Δημοτικό  Κατάστημα Παλαμά)  στις 13/08/2018  ημέρα Δευτέρα   και ώρα  11 π.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην κ. Τσιανάβα Βασιλική ,τηλ.2444350108, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Κων/νος Τζέλλας

Σελίδα 1 από 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................