Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 06:50
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 10:59
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:32
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 07:05
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:36

 dopapap

  di-kepa

  kose

   

<<ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 27.824,22τ.μ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ
<ΜΑΚΡΥΒΟΥΝΙΑ> ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΛΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 

 

<<ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΜΊΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 

<<ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΖΩΩΝ)>>

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 09:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : 14/09/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   6867 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

  

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   


            1.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την απόδοση παρακρατηθέντων αποδοχών ή μη, σε υπάλληλο, ο οποίος τελούσε σε αργία.

            2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 41/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.       

            3.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης (πρόχειρου καταλύματος) στην Τ.Κ. Καλογριανών του Δήμου Παλαμά.

            4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

            5.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. δικογράφου 230/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

 

            6.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με αίτηση του Ν.3869/2010 «Ρύθμιση – απαλλαγή οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κι άλλες διατάξεις», του Μιλτιάδη Γκουσιάρη του Βασιλείου,                  κατοίκου Συκεώνας Καρδίτσας, κατά του Δήμου Παλαμά.

 

 

<<ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 27.824,22τ.μ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ
<ΜΑΚΡΥΒΟΥΝΙΑ> ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΛΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 

 

<<ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΜΊΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 

<<ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΖΩΩΝ)>>

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 09:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : 14/09/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   6867 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

  

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   


            1.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την απόδοση παρακρατηθέντων αποδοχών ή μη, σε υπάλληλο, ο οποίος τελούσε σε αργία.

            2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 41/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.       

            3.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης (πρόχειρου καταλύματος) στην Τ.Κ. Καλογριανών του Δήμου Παλαμά.

            4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

            5.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. δικογράφου 230/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

 

            6.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με αίτηση του Ν.3869/2010 «Ρύθμιση – απαλλαγή οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κι άλλες διατάξεις», του Μιλτιάδη Γκουσιάρη του Βασιλείου,                  κατοίκου Συκεώνας Καρδίτσας, κατά του Δήμου Παλαμά.

 

 

<<ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 27.824,22τ.μ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ
<ΜΑΚΡΥΒΟΥΝΙΑ> ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΛΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 

 

<<ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΜΊΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 

<<ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΖΩΩΝ)>>

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 09:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : 14/09/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   6867 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

  

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   


            1.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την απόδοση παρακρατηθέντων αποδοχών ή μη, σε υπάλληλο, ο οποίος τελούσε σε αργία.

            2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 41/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.       

            3.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης (πρόχειρου καταλύματος) στην Τ.Κ. Καλογριανών του Δήμου Παλαμά.

            4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

            5.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. δικογράφου 230/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

 

            6.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με αίτηση του Ν.3869/2010 «Ρύθμιση – απαλλαγή οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κι άλλες διατάξεις», του Μιλτιάδη Γκουσιάρη του Βασιλείου,                  κατοίκου Συκεώνας Καρδίτσας, κατά του Δήμου Παλαμά.

 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

epeixhriasiako-programa

 XRISIMOI-SINDESMOI

       diaygeia

horiz

opengov-3000

horiz

        ermis2

horiz

        kep

horiz

         logo espa

horiz

horiz

 silogos-aimodoton

  palamasport.gr

 kinimatografiki-lesxi-palama

 photo-alpmum

video-almpoum

  xartes-dimou--palama

Έρευνα Άποψης Πολιτών
Πώς βρίσκετε την νέα διαδικτυακή εφαρμογή του Δήμου μας;
Πώς βρίσκετε την νέα διαδικτυακή εφαρμογή του Δήμου μας;
You must select at least one item to vote!
« Οκτώβριος 2018 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 66 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................