Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 07:05
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:36
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 10:45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018 09:49
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 06:37
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 11:38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 12:17

 dopapap

  di-kepa

  kose

   

Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 07:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : 03/08/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   5931 

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 8η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

 

 

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου 

 

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 30-7135.13, ποσού 20.184,50€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

2.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 00-6733.02 ποσού 2.000,00€ με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 & 24 Ιουλίου 2018» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

3.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 25-6262.23, ποσού 4.993,62€ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΜΑ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

4.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 10-7135.12, ποσού 815,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

5.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 10-6265.01, ποσού 1.000,00€ με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Παλαμάς  10/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.18

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

 

Τηλ. :2444350108

FAX:2444350117

Πληρ.: Β.Τσιανάβα

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Σχολική Επιτροπή A/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Παλαμά προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  του 3ου  Δημοτικού Σχολείου  Παλαμά.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα  γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης  (Δημοτικό  Κατάστημα Παλαμά)  στις 13/08/2018  ημέρα Δευτέρα   και ώρα  11 π.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην κ. Τσιανάβα Βασιλική ,τηλ.2444350108, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Κων/νος Τζέλλας

Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 07:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : 03/08/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   5931 

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 8η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

 

 

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου 

 

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 30-7135.13, ποσού 20.184,50€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

2.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 00-6733.02 ποσού 2.000,00€ με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 & 24 Ιουλίου 2018» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

3.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 25-6262.23, ποσού 4.993,62€ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΜΑ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

4.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 10-7135.12, ποσού 815,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

5.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 10-6265.01, ποσού 1.000,00€ με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Παλαμάς  10/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.18

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

 

Τηλ. :2444350108

FAX:2444350117

Πληρ.: Β.Τσιανάβα

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Σχολική Επιτροπή A/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Παλαμά προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  του 3ου  Δημοτικού Σχολείου  Παλαμά.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα  γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης  (Δημοτικό  Κατάστημα Παλαμά)  στις 13/08/2018  ημέρα Δευτέρα   και ώρα  11 π.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην κ. Τσιανάβα Βασιλική ,τηλ.2444350108, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Κων/νος Τζέλλας

Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 07:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : 03/08/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   5931 

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 8η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

 

 

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου 

 

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 30-7135.13, ποσού 20.184,50€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

2.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 00-6733.02 ποσού 2.000,00€ με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 & 24 Ιουλίου 2018» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

3.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 25-6262.23, ποσού 4.993,62€ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΜΑ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

4.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 10-7135.12, ποσού 815,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

5.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 10-6265.01, ποσού 1.000,00€ με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Παλαμάς  10/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.18

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

 

Τηλ. :2444350108

FAX:2444350117

Πληρ.: Β.Τσιανάβα

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Σχολική Επιτροπή A/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Παλαμά προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  του 3ου  Δημοτικού Σχολείου  Παλαμά.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα  γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης  (Δημοτικό  Κατάστημα Παλαμά)  στις 13/08/2018  ημέρα Δευτέρα   και ώρα  11 π.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην κ. Τσιανάβα Βασιλική ,τηλ.2444350108, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Κων/νος Τζέλλας

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

epeixhriasiako-programa

 XRISIMOI-SINDESMOI

       diaygeia

horiz

opengov-3000

horiz

        ermis2

horiz

        kep

horiz

         logo espa

horiz

horiz

 silogos-aimodoton

  palamasport.gr

 kinimatografiki-lesxi-palama

 photo-alpmum

video-almpoum

  xartes-dimou--palama

Έρευνα Άποψης Πολιτών
Πώς βρίσκετε την νέα διαδικτυακή εφαρμογή του Δήμου μας;
Πώς βρίσκετε την νέα διαδικτυακή εφαρμογή του Δήμου μας;
You must select at least one item to vote!
« Αύγουστος 2018 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 56 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................