Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 11:38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 12:17
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Σάββατο, 05 Μαΐου 2018 11:29
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 09:06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 11:13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 07:35
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 05 Απριλίου 2018 05:41
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 09:18

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΣ Πρόσκληση συνεδρίασης 13 - 07 - 2017 ΤΑΚΤΙΚΗ

Capture

Παλαμάς      07  –  07  –  2017

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 13 – 07 – 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα  21:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

1.-Αποδοχή ποσού 9.030,42 € από τον ΟΑΕΔ, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Παλαμά [Β΄ Τρίμηνο].

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου πληρωμής και ποσού χρέωσης ανά kwh κατανάλωσης για αρδευτικές γεωτρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Σελλάνων του Δήμου Παλαμά. 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

4.-Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Κατασκευή αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου στη Λιμνοδεξαμενή Ιτέας».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

6.-Έγκριση μελέτης του Έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

7.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας ειδών υγιεινής και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής. 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

8.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Συντήρηση Φραγμάτων Δ. Ε. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής. 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

9.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Συντήρηση Φραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.   

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

10.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Κοπή Χόρτων Δ. Ε. Παλαμά (Πυροπροστασία 2017)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.  

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

11.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Κοπή Χόρτων Δ. Ε. Σελλάνων (Πυροπροστασία 2017)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.  

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

12.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Κοπή Χόρτων Δ. Ε. Φύλλου (Πυροπροστασία 2017)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.  

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

13.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Περιποίηση – Καθαριότητα Χώρων Νεκροταφείων Δ. Ε. Σελλάνων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.  

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

14.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Περιποίηση – Καθαριότητα Χώρων Νεκροταφείων Δ. Ε. Φύλλου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.  

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

15.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Καθαριότητα Εσωτερικών Χώρων Δημοτικών Κτιρίων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.  

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

16.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά, για το έτος 2017» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής. 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

17.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια πολυμηχανήματος φαξ – σαρωτής – αντιγραφικό – εκτυπωτής  για τις ανάγκες της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλαμά, για το έτος 2017» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής. 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργου στην ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 2162 / 22 – 06 – 2017 εγγράφου της ΚΕΔΕ.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του ΤΟΕΒ ΤΙΤΑΝΙΟΥ.

Εισηγητής Δήμαρχος

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του Μορφωτικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 04 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Βλοχού.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 05 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Βλοχού.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 06 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Βλοχού.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 03 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Πετρίνου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Σωτηρίου Βαρλάμη του Δημητρίου.

 Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Επαμεινώνδα Λόϊα του Στεφάνου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Ευαγγελής Μηλιώνη του Γεωργίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Αγίας Τριάδας

4.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου

5.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αστρίτσας

6.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Βλοχού

7.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Γοργοβιτών

8.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ιτέας

9.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Καλογριανών

10.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καλυβακίων

11.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Κοσκινά

12.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Λεύκης

13.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μαραθέας

14.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μάρκου

15.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

16.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ορφανών

17.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πεδινού

18.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πετρίνου

19.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Προαστίου

20.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Συκεώνας

21.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Φύλλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................