Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 11:13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 07:35
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 05 Απριλίου 2018 05:41
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 09:18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018 09:57
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 09:51
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018 11:23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 05:55

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 7173

 

 

 
                                                                                                Παλαμάς     16   06   2017

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

 

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Ιτέας της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου, για τακτική συνεδρίαση στις: 22 – 06 – 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Έγκριση μελέτης του Έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δ. Ε. Παλαμά – ΣΑΤΑ 2017» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια πινακίδων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου: «Αξιοποίηση Δημοτικού Κτιρίου για Έκθεση Ιστορικού και Λαογραφικού Υλικού».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου πληρωμής και ποσού χρέωσης ανά kwh κατανάλωσης για αρδευτική γεώτρηση του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

5.-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ.: 37 / 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά ( Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

6.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 38 / 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν. Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

7.-Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου για απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463 / 2006).

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 6725 / 06 – 06 – 2017, 6793 / 07 – 06 – 2017 και 6865 / 08 – 06 – 2017, αιτήσεων του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Σωτηρίου Αδαμόπουλου.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 02 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ.  Γοργοβιτών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 03 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Γοργοβιτών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 04 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Γοργοβιτών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

 13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 02 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Βλοχού.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 03 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Βλοχού.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Αγίας Τριάδας

4.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου

5.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αστρίτσας

6.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Βλοχού

7.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Γοργοβιτών

8.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ιτέας

9.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Καλογριανών

10.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καλυβακίων

11.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Κοσκινά

12.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Λεύκης

13.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μαραθέας

14.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μάρκου

15.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

16.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ορφανών

17.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πεδινού

18.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πετρίνου

19.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Προαστίου

20.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Συκεώνας

21.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Φύλλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................