7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2019

                   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3137

 

 
                                                                                                Παλαμάς   19   04   2019

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

 

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Ιτέας της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου, για τακτική συνεδρίαση στις: 23 – 04 – 2019 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων έτους 2019 του Δήμου Παλαμά [Α΄ Τρίμηνο].

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

3.-Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. του ΥΠΕΠΘ και ΕΠΑ.Σ. και Ι.Ε.Κ. - ΟΑΕΔ) για απασχόληση στο Δήμο Παλαμά κατά το Σχολικό έτος 2019 – 2020.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

4.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 22 / 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. - Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ.  – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργου στον ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Φύλλου».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αντωνιος Λωρίδας

7.-Τροποποίηση της υπ  αριθμ.: 134 / 2019 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

8.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του Έργου: «Επίστρωση γηπέδων με χυτό ελαστικοσυνθετικό τάπητα».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

9.-Ανάκληση της υπ΄ αριθμ.: 120 / 2019 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής Δήμαρχος

10.-Αποδοχή ποσού 188.468,07 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Δ΄ Κατανομή έτους 2019.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

 

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Δημητρίου Λύκα του Κωνσταντίνου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Σωτηρίου Ζαχαρόπουλου του Αθανασίου.                                               

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κας Αποστολίας Γαλάνη του Αθανασίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ευαγγέλου Ρεβενήσιου του Ιωάννη.

 Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Βάϊου Λιάκου του Ευαγγέλου .

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επι της υπ’αριθμ. 04 / 2019 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Πεδινού.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του ΤΟΕΒ ΤΙΤΑΝΙΟΥ.

Εισηγητής Δήμαρχος 

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Γάκη του Βαΐου.                                               

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Παύλου Ζαγανά του Κωνσταντίνου.                                              

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τ. Κ. Δήμου Παλαμά

                                                    
                 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................