5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2019

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2465

 

 
                                                                                                Παλαμάς   29   03   2019

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

 

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Προαστίου της Δημοτικής Ενότητας Σελλάνων, για τακτική συνεδρίαση στις: 04 – 04 – 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 Δήμου και Ν.Π.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

2.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (3η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

3.-Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

4.-Εκλογή υδρονομέων στο Δήμο Παλαμά για την αρδευτική περίοδο έτους 2019.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

5.-Γνωμοδότηση επί της πρότασης - εισήγησης του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3966 / 2011.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

6.-Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου:  «Μεταφορά νερού με κλειστό δίκτυο από τον ποταμό Καλέντζη στον ποταμό Σοφαδίτη.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

7.-Αποδοχή κατανομή – απόδοση ποσού 51.380,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών

    για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Αριστοτέλης Χατζής.

8.-Έγκριση μελέτης του Έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου ΕΠΑΛ Παλαμά και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

 9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου ΕΠΑΛ Παλαμά» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

10.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του Έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

11.-Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412 / 2016.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

12.-Αποδοχή ποσού 188.468,07 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Γ΄ Κατανομή έτους 2019.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του ΤΟΕΒ ΤΙΤΑΝΙΟΥ.

Εισηγητής Δήμαρχος 

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του Έργου: «ΟΔΟΣ ΔΕΛΤΑ – ΠΑΛΑΜΑ».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Γεωργίου Παπαμαργαρίτη του Ευαγγέλου.

Εισηγητής Δήμαρχος

16.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αχιλλέα Νικολούλου του Βασιλείου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τ. Κ. Δήμου Παλαμά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................