18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9053

 

 
                                                                                                Παλαμάς     16   11   2018

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

 

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 21 – 11 – 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

2.-Αποδοχή των Πράξεων ένταξης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ΕΣΠΑ), τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (23η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

3.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (24η)

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

4.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του Έργου: «Διευθέτηση Ρέματος ΒΕΛΑ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης ένταξης της Πράξης: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Παλαμά» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης ένταξης της Πράξης: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Παλαμά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

7.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Πράξης: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

8.-Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

9.-Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Αντώνιος Λωρίδας

10.-Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΠΑΛΑΜΑ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Αντώνιος Λωρίδας

11.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Εφαρμογή Πυροπροστασίας στο παλαιό 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης 

12.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ. Κ. Αγίας Τριάδας»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

13.-Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων στον

ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις εγγυητικές επιστολές που εκπίπτουν υπέρ του Δήμου Παλαμά. 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

16.-Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά για το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Κωνσταντίνος Τζέλλας

17.-Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά για το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

18.-Αποδοχή ποσού 102.420,00 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – 9η , 10η , 11η , και 12η κατανομή έτους 2018».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 9022 / 15 – 11 – 2018 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.

 Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Αποστολίας Γαλάνη του Αθανασίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 01 / 2018 απόφασης του Τοπικού  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Φύλλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

 22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 03 / 2018 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 04 / 2018 απόφασης του Τοπικού  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 06 / 2018 απόφασης του Τοπικού  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του Προέδρου του Α.Ο. «ΑΣΤΗΡ» ΒΛΟΧΟΥ.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του Προέδρου του Α.Ο. «ΑΙΑΣ» ΜΑΡΑΘΕΑΣ.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Βέτας Θεοδοσίου του Βασιλείου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τ. Κ. Δήμου Παλαμά

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................