16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                                            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 7074

 

 
                                                                                                Παλαμάς     21   09   2018

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

 

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 26 – 09 – 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (21η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

3.-Κατάρτηση μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2021 Δήμου Παλαμά.

4.-Υποχρεωτική αναμόρφωση Ο.Π.Δ. 2018 σύμφωνα με τους νέους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.  

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την Επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 245 του Ν. 4555 / 2018.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος 

6.-Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

7.-Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

 8.-Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΠΑΛΑΜΑ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

9.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.: 06 / 2016 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 64 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) που αφορά ανανέωση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2018 – 2019».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

11.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 82 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

12.-Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

13.-Αποδοχή ποσού 188.468,07 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Θ΄ Κατανομή έτους 2018.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τ. Κ. Δήμου Παλαμά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................