Πρόσκληση συνεδρίασης 30 - 07 - 2018 ΤΑΚΤΙΚΗ

Captu26-07-2018re

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

 

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 30 – 07 – 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων έτους 2018 του Δήμου Παλαμά

    [Β΄ Τρίμηνο].   

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

3.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.: 162 / 2017 Α.Δ.Σ.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

4.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.: 168 / 2018 Α.Δ.Σ.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

5.-Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Αναβάθμιση Κοινοτικού Καταστήματος Τ. Κ. Μεταμόρφωσης (ΣΑΤΑ 2017)».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

6.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας: «Προμήθεια τοποθέτηση υδρομετρητών (ΣΑΤΑ 2015)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

 7.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 55 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Ν.Π. - Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

8.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 56 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά έγκριση Β΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.

 Εισηγητής Πρόεδρος Ν.Π. - Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

 

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών - υπηρεσιών για το έτος 2018 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Εταιρείας Διανομής Αερίου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Αποσυμπίεσης και Διανομής Φυσικού Αερίου».  

12.-Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

13.-Προέγκριση δαπανών για την διεξαγωγή των Καλοκαιρινών Πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2018 στο Δήμο Παλαμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος 

14.-Αποδοχή ποσού 188.468,07 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Ζ΄ Κατανομή έτους 2018.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 15 / 2018 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 16 / 2018 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ευαγγέλου Κούτρα του Χρήστου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τ. Κ. Δήμου Παλαμά

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................