08η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4197

 

 

 
                                                                                                Παλαμάς      25   05   2018

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

 

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 29 – 05 – 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Αποδοχή ποσού 11.590,40 € από τον Ο.Α.Ε.Δ., τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (13η).

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (14η).

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών - υπηρεσιών για το έτος 2018 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

4.-Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης “Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας” των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Παλαμά κατά το Σχολικό έτος 2018 – 2019 και ορισμός ειδικοτήτων.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

5.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 41 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

6.-Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

7.-Χαρακτηρισμός Κωδικού Αριθμού εξόδων ως Δεκτικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

8.-Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

9.-Αποδοχή κατανομή – απόδοση ποσού 51.380,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών

για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

10.-Αποδοχή ποσού 188.468,07 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Ε΄ κατανομή έτους 2018.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

11.-Αποδοχή ή μη της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) και ορισμός νέου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

12.-Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

13.-Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των τιμολογίων από τις εκδηλώσεις για τον ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018.  Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

14.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα δημότη για μείωση Δημοτικών φόρων και τελών κατά 50%  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 202 του Δ.Κ.Κ. [Ν. 3463 / 2006].

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Νικήστρατου Μπάμπου του Κωνσταντίνου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αθανασίου Στάμου του Θωμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αλεξάνδρου Στάμου του Δημητρίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Γεωργίου Κοντονίκα του Λάμπρου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 09 / 2018  Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. Πρωτ.: 2506 / 14 – 03 – 2017 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Θωμαής Κορμά του Ευθυμίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τ. Κ. Δήμου Παλαμά


 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................