03η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  1608

 

                                                                                                Παλαμάς      23  –  02  –  2018

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Προαστίου της Δημοτικής Ενότητας Σελλάνων, για τακτική συνεδρίαση στις: 28 – 02 – 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (5η). 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (6η).

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου και πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για το οικονομικό έτος 2018».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

4.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του Έργου: «Λειτουργικές παρεμβάσεις στην Πλατεία Ο.Τ.87 και στον περιβάλλοντα χώρο αυτής» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής Δήμαρχος

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του Έργου: «Λειτουργικές παρεμβάσεις στην Πλατεία Ο.Τ.87 και στον περιβάλλοντα χώρο αυτής» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Εισηγητής Δήμαρχος

6.-Αποδοχή κατανομή – απόδοση ποσού 51.380,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Δ.Σ. κ. Αριστοτέλης Χατζής

7.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας υγρών καυσίμων (βενζίνη) για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά, των Νομικών του Προσώπων, ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ., Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. και των Σχολικών Επιτροπών Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης για το έτος 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Παλαμά για το έτος 2018 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

9.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 11 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά έγκριση Δ΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών - υπηρεσιών για το έτος 2018 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «Εκσυγχρονισμός Δημοτικών Σφαγείων».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 06 / 2018  Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 08 / 2018  Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ηλία Πατούνη του Δημητρίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ηλία Μαντέ του Σωτηρίου.  

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση της κας. Βαΐας Κωστή του Χρήστου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση της κας. Μαρίας Τσιανάβα του Κωνσταντίνου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

19.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

20.-Προέγκριση δαπανών για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Αγίας Τριάδας

4.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου

5.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αστρίτσας

6.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Βλοχού

7.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Γοργοβιτών

8.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ιτέας

9.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Καλογριανών

10.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καλυβακίων

11.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Κοσκινά

12.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Λεύκης

13.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μαραθέας

14.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μάρκου

15.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

16.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ορφανών

17.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πεδινού

18.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πετρίνου

19.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Προαστίου

20.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Συκεώνας

21.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Φύλλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................