Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019 09:26
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018 12:34
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018 12:10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 15:15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 11:37
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 13:25
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 12:21

02η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1190

 

                                                                                                Παλαμάς      09  –  02  –  2018

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Ιτέας της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου, για τακτική συνεδρίαση στις: 13 – 02 – 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (3η). 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (4η).

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

3.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Παλαμά [Δ΄ Τρίμηνο].

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

4.-Έγκριση ή μη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων Πόλης Παλαμά».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

5.-Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Παλαμά για το έργο: «Βελτίωση Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Παλαμά Ν. Καρδίτσας».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παλαμά και της εταιρίας EASTWESTGREECE.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης δωρεάν ενημερωτικών πινακίδων από την εταιρεία MONTANA – G.M. στον Δήμο Παλαμά.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

8.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 09 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών - υπηρεσιών για το έτος 2018 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2018  Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 03 / 2018  Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 04 / 2018  Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 832 / 29 – 01 – 2018 και 969 / 01 – 02 – 2018 αιτήσεων του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αχιλλέα Μπούτα του Δημητρίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση της κας Γεωργίας Ακράτου του Ευαγγέλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση της κας. Βαρβάρας Σακελλαρίου του Χαραλάμπους.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση της κας. Πανάγιας Ζάχου του Γεωργίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Ευαγγελής Κοτρώτσιου του Λάμπρου.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου 

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Στέργιου Δημουλά του Σωτηρίου.  

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Αγλαΐας Παπαθανασίου του Στεφάνου.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου  

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Αλεξάνδρας Βλάχου του Αποστόλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αθανασίου Δανιήλ του Θωμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ευαγγέλου Φιλιππόπουλου του Αθανασίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Δημητρίου Νικολάου του Γεωργίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Θωμαής Σοφαδίτη του Κωνσταντίνου.  

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου  

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας. Χαρίκλειας Τζιβένη του Παναγιώτη.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αντωνίου Καλπία του Γεωργίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας. Ευαγγελίας Ντινοπούλου του Αποστόλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Αγίας Τριάδας

4.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου

5.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αστρίτσας

6.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Βλοχού

7.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Γοργοβιτών

8.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ιτέας

9.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Καλογριανών

10.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καλυβακίων

11.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Κοσκινά

12.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Λεύκης

13.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μαραθέας

14.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μάρκου

15.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

16.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ορφανών

17.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πεδινού

18.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πετρίνου

19.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Προαστίου

20.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Συκεώνας

21.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Φύλλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................