Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019 09:26
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018 12:34
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018 12:10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 15:15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 11:37
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 13:25
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 12:21

01η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 631

 

                                                                                                Παλαμάς      19  –  01  –  2018

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 23 – 01 – 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή Επωνυμίας στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των παρόχθιων αρδευτικών αντλιοστασίων του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 2226 / 217328 / 14 – 12 – 2017 Απόφαση του Σ.Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

3.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

4.-Απόδοση επιχορήγησης έτους 2018 στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  - Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

5.-Χρηματοδότηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης [ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.] Δήμου Παλαμά έτους 2018.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών - υπηρεσιών για το έτος 2018 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

7.-Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των τιμολογίων από τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2017.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

8.-Ένταξη του Δήμου Παλαμά στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., έγκριση καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής.

Εισηγητής Δήμαρχος

9.-Ακύρωση μη εξοφλημένων ενταλμάτων έτους 2017 και μεταφορά τους στη χρήση έτους 2018 προς πληρωμή.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

10.-Αποδοχή ή μη της παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά από το αξίωμα του Προέδρου και ορισμός νέου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας  

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση του κ. Γεωργίου Παπαμαργαρίτη του Ευαγγέλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

13.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα κ. Δημητρίου Παπαβαΐτση του Χαραλάμπους.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Αναστασίας Σπανούλη του Βησσαρίωνα.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου  

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Δέσποινας Κατσιαούνου του Κωνσταντίνου.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου  

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Αλεξάνδρας Τσίρα του Αποστόλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αλέξιου Πάτα του Δημητρίου.  

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Καραμήτρου του Βασιλείου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Τρουβά του Χρήστου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αριστοτέλη Ρουσούλη του Θωμά.  

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου  

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 586 / 18 – 01 – 2018 αίτησης του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου  

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2018  Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Λεύκης.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2018  Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Συκεώνας.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά εκτός της Έδρας του, στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες (Ν. 3852 / 2010 άρθρο 67 παρ.10).

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας  

26.-Έγκριση Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (από 4η / 2017 έως 28η / 2017).

 Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Αγίας Τριάδας

4.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου

5.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αστρίτσας

6.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Βλοχού

7.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Γοργοβιτών

8.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ιτέας

9.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Καλογριανών

10.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καλυβακίων

11.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Κοσκινά

12.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Λεύκης

13.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μαραθέας

14.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μάρκου

15.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

16.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ορφανών

17.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πεδινού

18.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πετρίνου

19.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Προαστίου

20.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Συκεώνας

21.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Φύλλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................