Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019 09:26
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018 12:34
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018 12:10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 15:15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 11:37
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 13:25
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 12:21

27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17365

 

                                                                                                Παλαμάς      15  –  12  –  2017

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                 κ.…………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 21 – 12 – 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών άρδευσης στα αγροκτήματα της Έδρας του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για αντικατάσταση Δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ. Δ. Παλαμά».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την Παρακολούθηση & Παραλαβή Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2018. 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τις Ενστάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή έργων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ 171/1987, για το έτος 2018.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

9.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Κατασκευή ημιμόνιμων φραγμάτων Δ. Ε. Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

10.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Κατασκευή ημιμόνιμων φραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

11.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Κατασκευή ημιμόνιμων φραγμάτων Δ. Ε. Σελλάνων».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

12.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση πινάκων αγροτικού εξηλεκτρισμού».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

13.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση και επέκταση σιδηροκατασκευών άρδευσης Δ. Ε. Φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

14.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Καθαίρεση φραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

15.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Αποκατάσταση φραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

16.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Αποκατάσταση ρωγμών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

17.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Επισκευή και συντήρηση θυροφραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

 18.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Επισκευή και συντήρηση θυροφραγμάτων Δ. Ε. Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

19.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων στην Δ. Κ. Παλαμά».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

20.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

21.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση φραγμάτων Δ. Ε. φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

22.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση φραγμάτων Δ. Ε. Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

23.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Παλαμά».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

24.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Σελλάνων».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

25.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

26-Αποδοχή ή μη της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά» και ορισμός νέου.

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Κωνσταντίνος Τζέλλας

27.-Αποδοχή ή μη της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά» και ορισμός νέου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2017 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

29.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Καλυβακίων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

30.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα κ. Δημητρίου ΠαπαΒαΐτση του Χαραλάμπους.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

31.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα κ. Αθανασίου Παπαθανασίου του Θωμά.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

32.-Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά, προγράμματα και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2018.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

33.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 10 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

34.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 11 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

35.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 12 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

36.-Αποδοχή ποσού 188.468,07 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – ΙΒ΄ κατανομή έτους 2017.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Αγίας Τριάδας

4.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου

5.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αστρίτσας

6.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Βλοχού

7.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Γοργοβιτών

8.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ιτέας

9.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Καλογριανών

10.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καλυβακίων

11.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Κοσκινά

12.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Λεύκης

13.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μαραθέας

14.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μάρκου

15.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

16.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ορφανών

17.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πεδινού

18.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πετρίνου

19.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Προαστίου

20.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Συκεώνας

21.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Φύλλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................