Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 10:59
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:32
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 07:05
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:36
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 10:45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018 09:49

22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12959

 

                                                                                                    Παλαμάς     13  –  10  –  2017

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                 κ.…………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 19 – 10 – 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018. 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Έκτακτα Ειδικευμένα).

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

3.-Αποδοχή ποσού 16.024,83 € από τον ΟΑΕΔ, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. - Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά, για παροχή συναίνεσης – εγγύησης του Δήμου Παλαμά για την υπαγωγή στην ρύθμιση των συναφθέντων δανείων του Ν.Π.Ι.Δ. - Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά με το Τ.Π. και Δανείων.

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων στον ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

6.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά, των Νομικών του Προσώπων, ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ., Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. και των Σχολικών Επιτροπών Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης για το έτος 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

7.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά, για το έτος 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

8.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας Γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά και του Ν.Π.Δ.Δ. - Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. για το έτος 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά δεδομένα.

Εισηγητής κ. Αναστάσιος Μητράκος

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής πιο συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς από εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για των έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Παλαμά».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

11.-Προέγκριση δαπανών για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα Προγράμματα που ακολουθούνται στις Εθνικές επετείους.

Εισηγητής Δήμαρχος

13.-Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. : 240 / 2014 Α.Δ.Σ.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων στον ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2017 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

16.-Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ) και ορισμός νέου».

Εισηγήτρια Δ. Σ. κα Ουρανία Φούντα

17.-Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και ορισμός νέου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

18.-Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ορισμός νέου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

19.-Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και ορισμός νέου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

20.-Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των τιμολογίων των εκδηλώσεων «Κυριακή στο Χωριό».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

21.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα δημότη.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Δημητρίου Τσαρουχά του Θεοδώρου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Σωτηρίας Τσαρούχα του Ευαγγέλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Ελίσα Τζικολλάρι του Μινίρ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 02 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Κοσκινά.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 10 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Κοσκινά.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 12 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Κοσκινά.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Αγίας Τριάδας

4.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου

5.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αστρίτσας

6.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Βλοχού

7.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Γοργοβιτών

8.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ιτέας

9.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Καλογριανών

10.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καλυβακίων

11.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Κοσκινά

12.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Λεύκης

13.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μαραθέας

14.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μάρκου

15.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

16.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ορφανών

17.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πεδινού

18.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πετρίνου

19.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Προαστίου

20.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Συκεώνας

21.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Φύλλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................