Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 11:38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 12:17
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Σάββατο, 05 Μαΐου 2018 11:29
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 09:06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 11:13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 07:35
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 05 Απριλίου 2018 05:41
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 09:18

ΔΗΜΟΣ Πρόσκληση συνεδρίασης 14 - 09 - 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  10752  

 

Παλαμάς      08  –  09  –  2017

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                 κ.…………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 14 – 09 – 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Τροποποίηση μελέτης και έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύων Ακαθάρτων Πόλης Παλαμά».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

3.-Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου: «Αξιοποίηση Δημοτικού Κτιρίου για Έκθεση Ιστορικού και Λαογραφικού Υλικού».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

4.-Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου: «Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου στην Λιμνοδεξαμενή Ιτέας».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

5.-Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ.: 157 / 2016 Α.Δ.Σ.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

6.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.: 287 / 2016 Α.Δ.Σ.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

7.-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ.: 57 / 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά έγκριση Β΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Ν. Π. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

8.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 69 / 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.  

Εισηγητής Πρόεδρος Ν. Π. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

 

 

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2017 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

10.-Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των τιμολογίων των εκδηλώσεων «ΦΑΝΟΥΡΙΑ 2017» και  «ΜΥΡΙΧΩΒΙΤΙΚΑ 2017».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

11.-Αποδοχή ή μη της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά και ορισμός νέου.

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

12.-Αποδοχή, κατανομή – απόδοση ποσού 22.700,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για επισκευή και συντήρηση των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Αριστοτέλης Χατζής

13.-Αποδοχή κατανομή – απόδοση ποσού 47.020,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Αριστοτέλης Χατζής

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Παλαμά στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Ιάσων Τσιρώνης

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στην Π.Ε. Καρδίτσας για να συμπεριληφθούν οι Δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις του Δήμου Παλαμά στο  διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης που θα εκπονηθεί.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 06 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 07 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 02 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Πεδινού.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

19.-Εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Τομεακής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 9916 / 23 – 08 – 2017 και 10165 / 29 – 08 – 2017 αιτήσεων του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου μας.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε κοινό αίτημα δημοτών κατοίκων Συνοικισμού Ψαθοχώρας της Τ. Κ. Κοσκινά.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Χρήστου Διαβάση του Βασιλείου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Δημοσθένη Πολύζου του Ευθυμίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Λεμονιάς – Κωνσταντίνας Καραλή.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Μαρίνας Γκαρνάρα του Βαΐου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Αγίας Τριάδας

4.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου

5.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αστρίτσας

6.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Βλοχού

7.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Γοργοβιτών

8.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ιτέας

9.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Καλογριανών

10.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καλυβακίων

11.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Κοσκινά

12.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Λεύκης

13.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μαραθέας

14.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μάρκου

15.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

16.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ορφανών

17.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πεδινού

18.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πετρίνου

19.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Προαστίου

20.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Συκεώνας

21.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Φύλλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................