Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 05:52

         sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β. Παπακυρίτση 4

43200 Παλαμάς

Πληροφ.: Ελένη Τζέλλα

Τηλ:  2444350131

FAX: 2444350117

Email:tzellae@palamascity.gr

 

 

 

Παλαμάς  10/04/2017

Αριθ. Πρωτ: 3647

 

 

ΠΡΟΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 118

του Ν. 4412/2016.

 

Ο Δήμος Παλαμά στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει αίτηση συμμετοχής για την εγγραφή του στους καταλόγους ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι στις αιτήσεις συμμετοχής τους, πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τις κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,  στις οποίες επιθυμούν και δικαιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να συμμετάσχουν. Στις αιτήσεις θα αναγράφονται επίσης τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Ταχ. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, email).

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο εγγράφου σε ισχύ (πτυχίο ΜΕΕΠ, βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, μελετητικό πτυχίο κλπ), το οποίο αποδεικνύει ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη κατάλογο.    

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Παλαμά, το αργότερο έως 03/05/2017 και ώρα 14:00μ.μ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν την αίτηση ΜΟΝΟ ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παλαμά στη διεύθυνση:

Β. Παπακυρίτηση 4, ΤΚ.43200, Παλαμάς - Καρδίτσας

    

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

 

 

ΓΙΩΡΓΙΟΣ  ΗΛ.  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................