Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 05:05

 

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

                                                                             Παλαμάς : 14/06/2019

                                                                             Αριθ. πρωτ.:   4469

 

                                                                                          Προς:

                                                                  Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν.4555/2018)

 

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 18η του μηνός Ιουνίου έτους 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

 

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                            Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

 Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκριση ή μη Πρακτικού ΙΙ «ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ» του Ανοικτού Ηλ/κού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ»

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙ, κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΕΛΛΑΝΩΝ». 

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙ, κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΑΛΑΜΑ». 

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙ, κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΕΛΑ».

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 199/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.   

6.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας, σχετικά με την εκδίκαση της από 25-03-2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 32/23-04-2019 αγωγής (Τακτική Διαδικασία) κατά του Δήμου Παλαμά.

7.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς σύνταξης της Υδρογεωλογικής Μελέτης με Υδρογεωλογική Ανάλυση του έργου : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΟΦΑΔΙΤΗ».

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................