Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019 11:56

 

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

                                                                             Παλαμάς : 11/04/2019

                                                                             Αριθ. πρωτ.:   2817

 

                                                                                          Προς:

                                                                  Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν.4555/2018)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 16η του μηνός Απριλίου έτους 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

  

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                            Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

 Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

  

Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για προσδιορισμό  εφέσεως του Μουτσάνα Χρήστου του Γεωργίου κατά του Δήμου Παλαμά και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της αριθμ.πρωτ. 2582/3-4-2019 εντολής ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο.

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της αριθμ. 115/2019 απόφασης Δημάρχου.

4.  «Κατάρτιση όρων διακήρυξης του με ανοιχτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» 

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 30/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).

6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης (πρόχειρο κατάλυμα ζώων), στην Τ.Κ. Λεύκης της Δ.Ε. Φύλλου του Δήμου Παλαμά.

7.  Έγκριση του πρακτικού Ι ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών – διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση Ρέματος Βελά».

8.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης (πρόχειρο κατάλυμα ζώων) στην Τ.Κ. Μάρκου της Δ.Ε. Παλαμά του Δήμου Παλαμά.

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................