Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 10:19

 

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

                                                                                Παλαμάς 10/04/2019

                                                                                Αριθμ. πρωτ.: 2795

                                                                                Αριθμ. συνεδρ.:11

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο. ΓΚΑΖΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2.    Κα. ΛΩΡΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

3.    Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4.    Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5.    Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6.    Κο. ΤΣΕΡΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν.4555/2018)

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

  

 Σύμφωνα με τα άρθρα 77 , παρ.6 του Ν. 4555/2018 σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδριάσεως.

  Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται  ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει    κατεπείγοντα χαρακτήρα.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η προθεσμία υπαγωγής του Δήμου Παλαμά στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» με κωδικό πρόσκλησης 065 λήγει την Δευτέρα 15-4-2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Πριν από τη συζήτηση η Οικονομική  Επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον του θέματος.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                     ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

                                                                      Δήμαρχος

 

 

Κοινοποίηση:

Κο. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη συζήτησης του παρακάτω θέματος και της εκδοθείσας πρόσκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης Ο.Ε.

2.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς σύνταξης του 1ου Πιστοποιητικού (ΠΕΑ) στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» με κωδικό πρόσκλησης 065.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................