Σάββατο, 09 Μαρτίου 2019 15:40

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

                                                                             Παλαμάς : 08/03/2019

                                                                             Αριθ. πρωτ.:   1935

 

                                                                                          Προς:

                                                                  Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν.4555/2018)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 14η του μηνός Μαρτίου έτους 2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                            Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της αριθμ. πρωτ. 1809/05-03-2019 εντολής ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο.

2.   Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 172.500,00€, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

3.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σχετικά με την από 27/02/2019 και με αριθμό κατάθεσης Δικογράφου 71/2019 Αίτησης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας- Ν.3869/2010) της Λαμπροπούλου Αγορής χήρας Βάϊου Φούντα του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, κατοίκου Προαστίου Καρδίτσας.

4.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση του Προέδρου της Τ.Κ. Μάρκου Τσιαούση Ηλία του Θωμά ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας.

5.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019 του Δήμου και των Ν.Π.

6.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το δημοτικό Συμβούλιο υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

7.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019 του Δήμου και των Ν.Π.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................