Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 10:16

 

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

                                                                             Παλαμάς : 13/02/2019

                                                                             Αριθ. πρωτ.:   1191

 

                                                                                          Προς:

                                                                  Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν.4555/2018)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 18η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

 

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                            Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

 Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

  

Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.   Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΑΛΑΜΑ».

2.   Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ».

3.   Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΓΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΕΛΛΑΝΩΝ». 

4.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί της αριθμ. 2/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.

5.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας, κατόπιν άγονου αποτελέσματος, για την εκμίσθωση του αριθμ. 1& 2 στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΦΑ» δημοτικού αγροτεμαχίου, εκτάσεως 6,2 στρεμμάτων που βρίσκεται στην Δ.Κ. Παλαμά του Δήμου Παλαμά».

6.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΑΛΑΜΑ».

7.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ».

8.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΕΛΛΑΝΩΝ».

9.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της αριθμ. 1193/13-02-2019 εντολής ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο.

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................