Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 12:49

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : 30/10/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   8495 

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

(Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 5η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

 

 

 

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σχετικά με την από 03/05/2018 και με αριθμό κατάθεσης Δικογράφου 87/2018 Αίτησης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) της Ελένης Ρεβενήσιου συζ. Ιωάννη Ρεβενήσιου, κατοίκου Παλαμά Καρδίτσας.

2.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας σχετικά με την εκδίκαση της αριθμ. δικογράφου ΕΦ59/18 εφέσεως των Κωνσταντίνου Μέμτσα του Ευριπίδη και λοιπών.

3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τροποποίησης του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσία).

5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Παλαμά.

6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 693/30-10-2018 εντολής ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή. (υποθεση Παπακωστα)

7.    Κατάρτιση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής Υδρογεωλογικής Έκθεσης για την Αντικατάσταση Αρδευτικής Γεώτρησης Υ16 στην Τ.Κ. Ορφανών του Δήμου Παλαμά.

9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής Υδρογεωλογικής Έκθεσης για την Αντικατάσταση Αρδευτικής Γεώτρησης Υ60 στην Τ.Κ. Φύλλου του Δήμου Παλαμά.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. δικογράφου 295/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................