Ροή Ειδήσεων
Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 06:42

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : 26/10/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   8388

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 30η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

 

  

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                     Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

 Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

 Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 22/10/2018 κατασχετηρίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. κατά του Δήμου Παλαμά εις χείρας τρίτων.

2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 22/10/2018 κατασχετηρίου της εταιρείας ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατά του Δήμου Παλαμά εις χείρας τρίτων.

3.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. δικογράφου 295/2018 του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 105/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

5.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, σχετικά με την αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 343/2018 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Γεωργίου Τζέλλη του Ευαγγέλου κατά του Δήμου Παλαμά.

6.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, σχετικά με την αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 341/2018 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δημητρίου Τζέλλη του Ευαγγέλου κατά του Δήμου Παλαμά.

7.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, σχετικά με την αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 342/2018 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ευαγγέλου Τζέλλη του Γεωργίου κατά του Δήμου Παλαμά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................