Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 08:51

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : 18/10/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   8107   

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 22η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

 

 

 

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

 Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

 Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. δικογράφου 248/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. δικογράφου 249/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. δικογράφου 239/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμόν δικογράφου 141/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.

5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμόν δικογράφου 142/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.

6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ. 8065/17-10-2018 ενστάσεως του Καρναβα Γεωργίου του Κων/νου κατά πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Τ.Κ. Λεύκης του Δήμου Παλαμά .

7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από  6-9-2018 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης των α) Δήμητρας συζ. Αθανασίου Παπαθανασίου, κατοίκου Παλαμά και β) Χρήστου Μηνοβγίδη του Σπυρίδωνα κατοίκου Λάρισας.

8.    Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ. έτους 2019  Δήμου Παλαμά.

9.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 202.000,00€.

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. δικογράφου 105/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 624/16-10-2018 εντολής ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή.

12. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμφωνητικών εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΑΚΡΥΒΟΥΝΙΑ» της Τ.Κ. Βλοχού, στον Ηλία Πατούνη του Δημητρίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................