Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 06:50

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : 05/10/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   7531  

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 9η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

 

 

 

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

 Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

 Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. δικογράφου 248/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

2.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. δικογράφου 249/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

3.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. δικογράφου 239/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

4.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το από 6-9-2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εκχώρησης Απαίτησης των α) Δήμητρας συζ. Αθανασίου Παπαθανασίου, κατοίκου Παλαμά και β) Χρήστου Μηνοβγίδη του Σπυρίδωνα κατοίκου Λάρισας.

5.    Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης (πρόχειρο κατάλυμα ζώων)  στην Τοπικής Κοινότητας Καλογραιανών της Δ.Ε. Σελλάνων του Δήμου Παλαμά

6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΑΚΡΥΒΟΥΝΙΑ» της Τ.Κ. Βλοχού, εμβαδού 27.824,22τμ.

7.    Συζήτηση και λήξη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ.596/2018 απόφασης του Δημάρχου.

8.    Συζήτηση και λήξη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ.597/2018 απόφασης του Δημάρχου.

9.    Συζήτηση και λήξη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ.599/2018 απόφασης του Δημάρχου.

10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμόν δικογράφου 141/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.

12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμόν δικογράφου 142/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................