Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018 06:51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

                                                                                Παλαμάς 30/07/2017

                                                                                Αριθμ. πρωτ.: 5803

                                                                                Αριθμ. συνεδρ.:26

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο. ΓΚΑΖΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2.    Κα. ΛΩΡΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

3.    Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4.    Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5.    Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6.    Κο. ΤΣΕΡΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

 Σύμφωνα με τα άρθρα 75 , παρ.6 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδριάσεως.

   Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται  ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει    κατεπείγοντα χαρακτήρα.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι ενόψει του Δημοτικού Συμβουλίου και βάσει του αρ.πρωτ. 2661/26-07-2018 εγγράφου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ καθώς και του ΦΕΚ με αριθμό 135/24-7-2018 (Τεύχος Α’) σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκε η οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές Δήμων Ραφήνας-Μαραθώνος-Πικερμίου και Μεγάρων, που ξέσπασαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, θα πρέπει να εισηγηθούμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού προς το Δ.Σ.  για τον παραπάνω σκοπό.

Πριν από τη συζήτηση η Οικονομική  Επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον του θέματος.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  

 

                                                                     ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

                                                                      Δήμαρχος

  

Κοινοποίηση:

Κο. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

1.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................