Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:36

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς : …11/07/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:   5410   

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 16η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

  

 

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                     Γιώργος Σακελλαρίου

 

 

Κοινοποίηση:

 Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου βοηθήματος – μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 166/2018 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας .

2.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σχετικά με την υπ’ αριθμ. Κατάθεσης 73/2018 αγωγή ( Τακτική Διαδικασία) του Βασίλειου Νασιόπουλου  του Σωτήριου, κατοίκου Καρδίτσας κατά του δήμου Παλαμά.

3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. Πρωτ. 5344/9-7-2018 5 εντολής ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο.

4.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης  περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά  της υπ΄αριθμ. 6/2018 απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Καρδίτσας.

5.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 25-6162.01, ποσού 18.600.00€ με τίτλο << ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΙΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>> προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

6.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 10-6264.01 , ποσού 471,39€ με τίτλο << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ>>.

7.     Έγκριση και ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 25-7336.12, ποσού 4.922,80€ με τίτλο << ΆΡΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΑΜΑ>>.

8.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 25-7336.11, ποσού 4.960,00€ με τίτλο << ΆΡΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ>>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................