Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 12:17
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Σάββατο, 05 Μαΐου 2018 11:29
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 09:06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 11:13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 07:35
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 05 Απριλίου 2018 05:41
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 09:18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018 09:57
Σάββατο, 05 Μαΐου 2018 11:29

 

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς :  04/05/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.: 3623

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο.  ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.    Κo.  ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

3.    Ko.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

4.    Κο.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5.    Κο.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

6.   Κο.  ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 9η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

 

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου 

 

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων στην Δ.Κ. Παλαμά και σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Παλαμά.

2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 85/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

3.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 10-6054.03, ποσού 11.590,40                                                                                                                                                                                          € με τίτλο « Ασφαλιστικές εισφορές οκτάμηνου προσωπικού» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

4.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 60-6654.01, ποσού 200,00                                                                                                                                                                                          € με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΜΑ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

5.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 10-7134.07, ποσού 1.829,00                                                                                                                                                                                          € με τίτλο « Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

6.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 60-7134.01, ποσού 1.000,00                                                                                                                                                                                          € με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΜΑ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

7.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 60-7133.01, ποσού 2.060,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΜΑ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

8.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 25-6662.04, ποσού 3.999,74                                                                                                                                                                                          € με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

9.    Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 30-7134.01, ποσού 1.802,07                                                                                                                                                                                          € με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

10. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 30-6662.20, ποσού 18.998,15                                                                                                                                                                                          € με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΕΛΛΑΝΩΝ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

11. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 30-6662.19, ποσού 24.798,40                                                                                                                                                                                          € με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΜΑ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

12. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 30-6662.21, ποσού 18.999,76                                                                                                                                                                                          € με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση αγωγής εκ μέρους του Δήμου Παλαμά κατά της Εταιρείας με την επωνυμία Κεντρική Οδός Έ65.

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................